SOLD

6 BOOKS ABOUT THOMAS EDWARD LAWRENCE (TURKISH-ENGLISH-FRENCH)

T.E. Lawrence, L'Inedit du Centenaire de Lawrence d'Arabie, Men in Print, essais litteraires, Editions de La Table Ronde, Paris, 1988
Lawrence James, The Life and Legend of Lawrence of Arabia, The Golden Warrior, Weidenfeld & Nicolson, London, 1991 (2.Baskı)
Mathew Eden, Casus Lawrence'ın Öldürülmesi, Çeviren: Kemal Kutlu, Bayrak Yayınları, 1991
Orhan Koloğlu, Bedevi Lavrens, Arap, Türk, Arba Yayınları, 1993
Maurice J.M. Lares, T.E. Lawrence Avant L'Arabie 1888-1914, L'Harmattan, 2002
Jean Beraud Villars, Le Colonel Lawrence, ou la Recherche de l'Absolu, Editions Albin Michel, 1955

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız