SOLD

3 BOOKS ABOUT OTTOMAN EMPIRE (TURKISH)

Cahit Uçuk, Bir İmparatorluk Çökerken-Anılar, Yapı Kredi Yayınları, 1998 (4.Baskı)
Ahmet Tetik, Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkiyye Dairesi) Tarihi, Cilt 1: 1914-1916, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014 (2.Baskı)
Nadir Özbek, İmparatorluğun Bedeli, Osmanlı'da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız