SOLD

9 TURKISH BOOKS

A. Şerif Aksoy, İttihat ve Terakki, Nokta Kitap, 1. baskı, 2008
Tevfik Çavdar, İttihat ve Terakki, İletişim Yayınları, 1. basım, 1989
Farklı yazarlar, İttihat ve Terakki ve Jön Türkler, Kaynak Yayınları, 1. basım, 2009
Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitapevi, 1998
Feroz Ahmad (Çeviren Nurhan Yavuz), İttihat ve Terakki 1908-1914,Kaynak Yayınları, 4. basım, 1995
Erik Jan Zürcher(Çeviren Nüzhet Salihoğlu), Milli Mücadele'de İttihatçılık, Bağlam Araştırma Dizisi, 2. basım, 1995
Muhittin Birgen (Hazırlayan Zeki Arıkan), İttihat ve Terakki Neydi ?, Kitap Yayınevi, 1. cilt, 1. basım,2006
M.Naim Turfan (Çeviren Mehmet Moralı) , Jön Türkler'in Yükselişi, Alkım Yayınevi, 2003
Murat Çulcu, İttihat ve Terakki, E Yayınları, 2011

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız