SOLD

2 OTTOMAN-TURKISH DICTIONARIES

Mükemmel Osmanlı Lügatı, Ali Nazima- Faik Reşad, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2. baskı, 2005
Mustafa Nihat Özon, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Genişletilmiş 3. basım, İnkilap kitapevi, 1959

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız