SOLD

5 BOOKS ABOUT HISTORY OF TURKISH LITERATURE (TURKISH)

Avustralya Türk Edebiyatı Antolojisi Cilt 1 ve Cilt 2, Hazırlayan: Bilal N. Şimşir, T.C. Kanberra Büyükelçisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1997 (1.Cildi yazarından imzalı ve ithaflı)
Nihad Sami Banarlı, Edebi Bilgiler, Remzi Kitabevi, 1948 (4.Baskı)
Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1973
Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 2006 (Yayına Hazırlayan: Abdullah Uçman)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız