SOLD

5 BOOKS ABOUT TURKISH NATIONALISM (TURKISH)

İbrahim Kafesoğlu, Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, Devlet MEB Kitapları, 1970
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Devlet MEB Kitapları,1970
David Kushner, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Tercüme: Zeki Doğan, Fener Yayınları, 1998
Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu, İletişim Yayınları, 1995 (2.Baskı)
Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı Kimliği ve Aşiretler, Türkiye'nin Derin Kökleri, Babıali Kültür Yayıncılığı, 2010 (1.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız