SOLD

REFİK HALİD KARAY, 17 TURKISH NOVELS

Prof.Dr Şerif Aktaş, Refik Halit Karay, Akçağ Yayınları, 2004 (1.Baskı)
15 tanesi Refik Halid Karay'ın Inkilap Kitabevi 1990'lı ve 2000'li yıllar basımı, 1 tanesi de Çağlayan yayınevi 1953 basımı (Yeraltında Dünya Var) romanlarından oluşan grup

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız