SOLD

TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE VE ROMAN 3 VOLUMES

Tanzimat'tan Meşrutiyet'e (1859-1910), Cevdet Kudret, İnkilap yayınları, 5. Baskı, 1987
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar (1911-1922), Cevdet Kudret, İnkilap yayınları, 5. Baskı, 1987
Cumhuriyet Dönemi (1923-1959), Cevdet Kudret, İnkilap yayınları, 5. Baskı, 1987

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız