SOLD

BULLETIN OF ASIYAN (OTTOMAN-2 VOLUMES)

Aşiyan Mecmuası, iki cilt, H.1324 (M.1908) tarihli. Cildi haliyle. 24 x 17 cm
*28 Ağustos 1324/1908-27 Şubat 1325/1909 tarihleri arasında yayınlanan Aşiyan Mecmuası, Servet-i Fünün Dönemi'nin şiir ve sanat anlayışını yansıtan önemli bir dergidir. Derginin kurucusu İbnü's-Sırrı Mustafa Namık (Çankı), müdürü İbnü's-Sırrı Ahmet Cevdet Bey'dir. Servet-i Fünün şiir estetiğinde özel bir yeri olan ve aynı zamanda Tevfik Fikret'in de yaşadığı evin adı olan Aşiyan kelimesinden ismini alan dergi, haftalık olarak yayınlanmıştır. Toplam 26 sayıdan ibarettir. Sanat, bilim, dönemin sosyal konularına dair makale ve şiirlerden oluşan bir içeriğe sahiptir.

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız