FAHİR AKSOY (1917-2008)

FAHİR AKSOY (1917-2008)
Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.
60x80 cm

Meslek yaşamına gazeteci olarak 1935 yılında Vakit Gazetesi ve Edirne Postası’nda başlayan Fahir Aksoy, resim öğrenimi görmemiş, bu alanda kendi kendini yetiştirmiştir. 1941 yılından itibaren gazetede sanat yazıları yazmaya başlayan sanatçı, bir süre Ankara Ulus Gazetesi’nde ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde çalışmıştır. 1947 yılında siyasi bir gazete, 1974’te de Köken adlı bir kültür-sanat dergisi yayınlayan Aksoy, resme 1961 yılında Metin Eloğlu ve Orhan Peker’in teşvikiyle başlamıştır. Başlangıçta soyut denemeler yapan ressam, 1962-1963 yıllarından itibaren naif anlatıma yönelmiş, bu üslubu benimseyip geliştirerek naif anlatıma özgü, minyatürleri çağrıştıran bir perspektif anlayışıyla eserler üretmiştir. Kompozisyonlarında genellikle içinde bulunduğu çevreyi resmeden Aksoy, kimi zaman resimlerine gençlik anılarını da katmış; çarşıları, sokakları, gecekonduları, gezip gördüğü yerleri canlı renklerle ve nakışçı bir üslupla betimlemiştir. 1983 yılında hat, ebru, minyatür gibi geleneksel sanat türleri üzerine yoğunlaşan Köken adlı bir sanat atölyesi kuran ressam, yurtiçi ve yurtdışında 120 resim sergisi düzenlemiş, 1969 yılında Bratislava Uluslararası  Naif Sanat Trienali’ne katılmıştır.

Halk sanatı, Mevlevi sanatı, Bektaşi sanatı konulu üç televizyon filminin metnini yazan, altı belgesel çeken Fahir Aksoy’un ‘Sanatta Batı Öykünmeciliği ve Üç Yazarla Tartışma’ (1982), ‘Türk Resminde Değişme ve Yenileşme’ (1983), ‘Hacı Bektaş Veli, Yaşamı ve Sanata Yaklaşımı’, ‘Naif Sanat ve Türk Naifleri’ (1990),  ‘Kürdün Meyhanesi’ (2000) ve ‘Yaşam Defterim’ (2004) adlı  altı kitabı vardır.