OSMANLI ÇİFT PİŞTOV

Osmanlı, Balkan işi, çift altın sıvama piştov
18-19.yy
Uzunluk 50 cm